• קובץ
    • ייבא קובץ(Ctrl+O)
    • נקה הכל(Ctrl+E)
    • שמור לעיצובים שלי(Ctrl+S)
  • עיצובים

      העיצובים שלי

      • All categories
      • Category #1
      • New Category
      • + עיצוב חדש
  • Print

      Print design

  • עזרה
    • Quick help

    • ctrl+a Select all objects
      ctrl+d Double the activate object
      ctrl+e Clear all objects
      ctrl+s Save current stage to my design
      ctrl+o Open a file to import design
      ctrl+p Print
      ctrl++ Zoom out
      ctrl+- Zoom in
      ctrl+0 Reset zoom
      ctrl+z Undo changes
      ctrl+shift+z Redo changes
      ctrl+shift+s Download current design
      delete Delete the activate object
      Move the activate object to left
      Move the activate object to top
      Move the activate object to right
      Move the activate object to bottom
      shift+ Move the activate object to left 10px
      shift+ Move the activate object to top 10px
      shift+ Move the activate object to right 10px
      shift+ Move the activate object to bottom 10px
    • Custom help content
    • Custom help content 2
    • Custom help content 3
    • Custom help content 4
    • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
      All Rights Reserved.

      Powered by Lumise version 1.7.5

  • Shop
  • בטל
  • חזור
  • Design
  • מוצר
  • תבניות
  • איורים
  • תמונות
  • טקסט
  • צורות
  • שכבות
  • ציור
  More
לחץ או גרור תמונה לכאן

    לחץ או גרור להוספת טקסט

      Free drawing mode

        Tips: Mouse wheel on the canvas to quick change the brush size
        • התחל לעצב על ידי הוספת אובייקטים מהצד הימני
        • All selected objects are grouped | Ungroup?
        • Group objects Group the position of selected objects
          • Fill options

          • Create QRCode
          • אפשרויות
            • Automatically align the position of
              the active object with other objects
            • ON: Keep all current objects and append the template into
              OFF: Clear all objects before installing the template
            • Replace the selected image object instead of creating a new one
          • Replace image
          • Crop
          • Mask
            • Select mask layer

          • Remove background
            • Remove background

            • Deep:

            • Mode:

          • Filters
            • Filters

              • Original
              • B&W
              • Satya
              • Doris
              • Sanna
              • Vintage
              • Gordon
              • Carl
              • Shaan
              • Tonny
              • Peter
              • Greg
              • Josh
              • Karen
              • Melissa
              • Salomon
              • Sophia
              • Adrian
              • Roxy
              • Singe
              • Borg
              • Ventura
              • Andy
              • Vivid
              • Purple
              • Thresh
              • Aqua
              • Edge wood
              • Aladin
              • Amber
              • Anne
              • Doug
              • Earl
              • Kevin
              • Polak
              • Stan

            • Brightness:

            • Saturation:

            • Contrast:

          • Clear Filters
          • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
          • QRCode text
          • Fill options
            • Fill options

              • Transparent:

              • Stroke width:

              • Stroke color:

            • Ungroup position
            • Arrange layers
            • Position
              • Object position

                Lock object position:

              • Center vertical
              • Top left
              • Top center
              • Top right
              • Center Horizontal
              • Middle left
              • Middle center
              • Middle right
              • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
                Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
              • Bottom left
              • Bottom center
              • Bottom right
            • Transforms
              • Rotate:

              • Skew X:

              • Skew Y:

              • Flip X:
                Flip Y:

                Free transform by press SHIFT+⤡

            • Font family
            • עריכת טקסט
              • עריכת טקסט

              • גודל פונט:

              • ריווח אותיות

              • גובהה שורה

            • אפקטים
              • אפקטים

              • רדיוס

              • ריווח

              • עקומה

              • גובהה

              • קיזוז

              • קילשון

            • Text align
            • Uppercase / Lowercase
            • Font weight bold
            • Text style italic
            • Text underline
            Scroll to zoom