• קובץ
  • ייבא קובץ(Ctrl+O)
  • נקה הכל(Ctrl+E)
  • שמור לעיצובים שלי(Ctrl+S)
 • עיצובים

   העיצובים שלי

   • All categories
   • Category #1
   • New Category
   • + עיצוב חדש
 • Print

   Print design

 • עזרה
  • Quick help

  • ctrl+a Select all objects
   ctrl+d Double the activate object
   ctrl+e Clear all objects
   ctrl+s Save current stage to my design
   ctrl+o Open a file to import design
   ctrl+p Print
   ctrl++ Zoom out
   ctrl+- Zoom in
   ctrl+0 Reset zoom
   ctrl+z Undo changes
   ctrl+shift+z Redo changes
   ctrl+shift+s Download current design
   delete Delete the activate object
   Move the activate object to left
   Move the activate object to top
   Move the activate object to right
   Move the activate object to bottom
   shift+ Move the activate object to left 10px
   shift+ Move the activate object to top 10px
   shift+ Move the activate object to right 10px
   shift+ Move the activate object to bottom 10px
  • Custom help content
  • Custom help content 2
  • Custom help content 3
  • Custom help content 4
  • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
   All Rights Reserved.

   Powered by Lumise version 1.7.5

 • Shop
 • בטל
 • חזור
 • Design
 • מוצר
 • תבניות
 • איורים
 • תמונות
 • טקסט
 • צורות
 • שכבות
 • ציור
  More
לחץ או גרור תמונה לכאן

  לחץ או גרור להוספת טקסט

   Free drawing mode

    Tips: Mouse wheel on the canvas to quick change the brush size
    • התחל לעצב על ידי הוספת אובייקטים מהצד הימני
    • All selected objects are grouped | Ungroup?
    • Group objects Group the position of selected objects
     • Fill options

     • Create QRCode
     • אפשרויות
      • Automatically align the position of
       the active object with other objects
      • ON: Keep all current objects and append the template into
       OFF: Clear all objects before installing the template
      • Replace the selected image object instead of creating a new one
     • Replace image
     • Crop
     • Mask
      • Select mask layer

     • Remove background
      • Remove background

      • Deep:

      • Mode:

     • Filters
      • Filters

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Brightness:

      • Saturation:

      • Contrast:

     • Clear Filters
     • Click then drag the mouse to start drawing. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Fill options
      • Fill options

       • Transparent:

       • Stroke width:

       • Stroke color:

      • Ungroup position
      • Arrange layers
      • Position
       • Object position

        Lock object position:

       • Center vertical
       • Top left
       • Top center
       • Top right
       • Center Horizontal
       • Middle left
       • Middle center
       • Middle right
       • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
        Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
       • Bottom left
       • Bottom center
       • Bottom right
      • Transforms
       • Rotate:

       • Skew X:

       • Skew Y:

       • Flip X:
        Flip Y:

        Free transform by press SHIFT+⤡

      • Font family
      • עריכת טקסט
       • עריכת טקסט

       • גודל פונט:

       • ריווח אותיות

       • גובהה שורה

      • אפקטים
       • אפקטים

       • רדיוס

       • ריווח

       • עקומה

       • גובהה

       • קיזוז

       • קילשון

      • Text align
      • Uppercase / Lowercase
      • Font weight bold
      • Text style italic
      • Text underline
      Scroll to zoom